Register

Wyrażam wszystkie poniższe zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (dalej: RODO) przez Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (dalej: ELAB) podanych przeze mnie dobrowolnie w formularzu. Administratorem podanych danych osobowych jest ELAB, a dane będą przetwarzane w celach marketingowych, handlowych, a także w celu prawidłowego wykonania usług świadczonych przez ELAB. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (dalej: ELAB) moich danych osobowych podmiot współpracującym, czyli partnerom wydarzenia pod nazwą „Elab Education Festival 2019” (dalej: EEF), który odbywa się w dniu 5 października 2019 r. w Warszawie w celu przekazywania mi treści handlowych i marketingowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej, drogą elektroniczną. Zgoda niniejsza obejmuje zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych, marketingowych, a także w celach promocji, reklamy i badania rynku. Lista partnerów EEF do uzyskania na życzenia poprzez kontakt z ELAB na rodo@elab.edu.pl.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej, od ELAB dotyczących oferowanych przez nią usług poprzez wiadomości elektronicznej z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu. Zgoda niniejsza obejmuje zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym, a także w celach promocji, reklamy i badania rynku.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne, od ELAB dotyczących oferowanych przez nią usług poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących z wykorzystaniem numeru telefonu podanego w formularzu. Zgoda niniejsza obejmuje zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym powyższym celu przez ELAB, a także w celach promocji, reklamy i badania rynku.